Devolucions

Condicions generals de devolució

Gestionar una devolució: https://petitceller.outvio.com/es

 

D’acord amb el que estableix el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, el Client disposa d’un termini de desistiment de 14 (catorze) dies naturals a partir de la recepció de la mercaderia, i haurà d’emplenar el formulari de desistiment que trobarà juntament amb la caixa del producte o bé en l’enllaç següent: “devolucions” de la web, en el qual podrà descarregar el full de desistiment.

No es podrà exercir el dret de desistiment quan hi hagi indicis que els productes han estat oberts, manipulats o exposats a condicions inadequades. És obligatori tornar els productes protegits correctament, en l’embalatge original, en perfecte estat per a la seva venda posterior.

No s’acceptarà cap paquet en què manqui algun dels elements d’identificació del remitent (nom, cognoms, adreça, número de comanda). La devolució dels productes o serveis sol·licitats donarà lloc al reemborsament de la totalitat de les quantitats abonades pel Client.

Aquestes quantitats s’ingressaran a l’usuari en un termini màxim de 7 dies després de la recepció de la comanda a les instal·lacions de PETIT CELLER. Les devolucions de les quantitats pagades es duran a terme sempre pel mateix mitjà de pagament emprat pel Client.

En tots els casos, s’enviarà un correu electrònic al Client per informar-lo del reemborsament.

Per norma general, les despeses de devolució van a càrrec del Client. Queden excloses d’aquest cas aquelles devolucions que es derivin d’un error de PETIT CELLER o d’algun defecte del producte; en aquest cas, serà aplicable el que s’indica en la clàusula 5.3 següent.

PETIT CELLER no acceptarà cap canvi ni cap devolució si prèviament no ha rebut alguna notificació.

No s’acceptaran enviaments contra reemborsament.

De conformitat amb la legislació bancària, no es podran efectuar reemborsaments en targetes de crèdit en què la data de caducitat hagi vençut. En aquest cas, PETIT CELLER es reserva el dret de sol·licitar al Client totes les dades necessàries per efectuar el reemborsament corresponent.