Política de Privacitat

Qui és el responsable de les seves dades?

El Petit Celler, S.L. (en endavant, EL PETIT CELLER), amb domicili social al C/ Montsant, 4 · Ap.Co.19 · 08272 Sant Fruitós de Bages (Barcelona), i amb CIF B-61991550.

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades? Què ens legitima a tractar-les? I durant quant temps conservarem les seves dades?

Les seves dades seran tractades d’acord amb el següent:

Tractament/finalitat

Base de legitimació

Durada

Crear un compte / Registrat: En crear un compte/registrar-se tractarem les seves dades identificatives i de contacte a fi de gestionar i mantenir el seu compte d’usuari, que inclourà tota aquella informació que puguem obtenir sobre vostè, com ara preferències sobre continguts o productes o altres informacions que puguem captar directament mitjançant enquestes, promocions o a través de la navegació per la pàgina web.

 

Consentiment

Tractarem les seves dades mentre mantingui el seu compte d’usuari i fins que es doni de baixa com a usuari o s’oposi al tractament.

Fer una compra a la nostra Shop Online: Tractarem les seves dades per gestionar la compra, tramitar la factura, gestionar el pagament i fer l’enviament dels productes que hagi adquirit.

Relació contractual

En cas d’estar registrat, les dades de les seves compres es tractaran mentre mantingui el compte d’usuari i fins que es doni de baixa o s’oposi a aquest tractament.

En cas que faci la compra com a usuari convidat, les seves dades seran tractades durant un termini de 15 anys després d’aquesta compra.

 

Atenció al Client derivada de la compra de productes: En cas que hagi fet una compra, podrem tractar les seves dades per posar-nos en contacte amb vostè per gestionar qualsevol incidència o gestió sobre la compra.

Per fer-ho, podrem contactar amb vostè tant per telèfon com per altres mitjans electrònics, com ara un SMS o un correu electrònic.

Relació contractual

En cas d’estar registrat, les dades de les seves compres es tractaran mentre mantingui el seu compte d’usuari i fins que es doni de baixa o s’oposi a aquest tractament.

En cas que faci la compra com a usuari convidat, les seves dades seran tractades durant un termini de 15 anys després d’aquesta compra.

Control doperacions fraudulentes: En fer el pagament, podrem tractar les dades per fer un control sobre possibles operacions fraudulentes.

Interès legítim

En cas d’estar registrat, les dades de les seves compres es tractaran mentre mantingui el compte d’usuari i fins que es doni de baixa o s’oposi a aquest tractament.

En cas que faci la compra com a usuari convidat, les seves dades seran tractades durant un termini de 5 anys després d’aquesta compra.

Enviament de la nostra Newsletter: En cas que ens presti el consentiment i ens proporcioni les seves dades de contacte, les utilitzarem per enviar-li la nostra newsletter, que pot contenir informació sobre els nostres productes, així com descomptes, promocions, invitacions a esdeveniments o enquestes d’opinió.

Consentiment

Tractarem les seves dades fins que es doni de baixa o revoqui el consentiment.

Contacta amb nosaltres: En contactar amb nosaltres tractarem les seves dades per gestionar els dubtes o les consultes que ens pugui plantejar.

Interès legítim

Conservarem les seves dades durant 1 any després d’haver resolt la consulta. 

Perfil dels nostres usuaris: Elaborem perfils dels usuaris que interactuen amb nosaltres. El perfil ens permet poder oferir millors serveis, adaptats a les preferències dels nostres clients, i proporcionar continguts de qualitat i personalitzats. Per a més informació sobre aquest tractament, adreci’s a l’apartat 7 d’aquesta política de privacitat.

 

Interès legítim

Tractarem les seves dades mentre mantingui el compte d’usuari i fins que es doni de baixa com a usuari o s’oposi al tractament.

 

 

1) A qui comunicarem les seves dades?

EPC, en cas que faci una compra, i sobre la base de la relació contractual que hi hagi, podrà comunicar les seves dades a tercers, que actuaran com a responsables del tractament, i, per tant, seran aquests els que determinin les finalitats i els mitjans per als quals les faran servir. Aquestes empreses poden ser empreses de logística per a l’enviament de mercaderies a l’adreça indicada.

Amb l’excepció de la comunicació de dades indicada en el paràgraf anterior, les seves dades no seran cedides, venudes, llogades ni posades a disposició de cap altra manera a tercers, tret d’aquells proveïdors de serveis que facin determinades activitats per a nosaltres (gestió de la base de dades, etc.), però que en cap cas tractaran les dades per a finalitats pròpies.

Alguns d’aquests proveïdors es poden trobar fora de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, tal com se indica en l’apartat següent.

 

2) Fem transferències internacionals?

En cas que tercers que ens ajuden en la prestació de serveis facin el tractament de les seves dades de caràcter personal en espais fora de l’espai de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, EPC s’assegurarà que les seves dades es protegeixin sempre amb les garanties necessàries, que podran incloure:

  1. Clàusules tipus aprovades per la UE
  2. Certificacions de tercers

Podrà sol·licitar en qualsevol moment més informació sobre les garanties preses en cada cas contactant amb el nostre Delegat de Protecció de Dades, a ecommerce@petitceller.com

 

3) Quina informació recollim de tercers (a través deines com el social loggin)?

En aquells casos en què sigui possible que es registri en la web, a través del seu compte d’usuari de xarxes socials com ara Facebook, l’usuari, en utilitzar aquesta opció, autoritza EPC a utilitzar, recollir i tractar aquesta informació d’acord amb la política de privacitat de la xarxa social.

Aquesta opció ja ve configurada per la xarxa social, i és oferta com un servei tant a usuaris com a terceres empreses, per facilitar el registre o l’accés sense que l’usuari hagi d’introduir-hi les dades. Les dades són transmeses des de la xarxa social amb les finalitats indicades en cada moment i d’acord amb les normes que els són aplicables, i respectant en tot moment la configuració que l’usuari hi hagi determinat. En tot cas, l’informarem degudament de la informació que captem de les xarxes socials en el mateix moment de la sol·licitud de les dades.

 

4) Quina informació recollim mitjançant les cookies?

A través de les cookies podrem tractar i conservar aquella informació sobre l’ús que fa a la web, i podrem veure les seccions visitades, mapes d’influència, rastreig del comportament, i en quin moment abandona la web.

Aquesta informació l’obtenim principalment mitjançant l’ús de cookies, per la qual cosa el seu tractament dependrà de les cookies que hagi acceptat.

Recordi que pot gestionar les cookies des del nostre configurador i canviar les preferències en qualsevol moment. Per a més informació, incloent-hi els tipus de cookies emprades i com configurar les cookies instal·lades en el nostre lloc web, consulti la nostra Política de Cookies.

 

5) Elaborem perfils i prenem decisions automatitzades?

Tal com es descriu a continuació, EPC podrà fer un perfil de l’usuari tenint en compte totes aquelles dades proporcionades per vostè.

Aquest perfil tindrà en compte, per exemple:

  • El seu comportament en la web, sobre la base de productes seleccionats, moviments del cursor, interessos, preferències, productes adquirits.
  • Comportament davant l’enviament de les nostres newsletters informatives, com ara quins continguts li resulten interessants segons l’obertura de newsletters i la freqüència d’
  • Interacció que pugui dur a terme a través d’altres canals, com ara consultes en els nostres canals d’informació, o contacte.
  • Informació que ens pugui proporcionar a través d’enquestes de satisfacció.

L’informem, a més, que, per a alguns serveis, podem tractar les seves dades personals utilitzant mitjans automatitzats. Això significa que determinades decisions es prenen de manera automàtica sense intervenció humana, com ara segmentar-lo en funció de l’interès que mostri en determinades seccions de la pàgina web o que pugui arribar a utilitzar altres serveis que puguem oferir.

En cas que hagi acceptat rebre comunicacions comercials, aquestes podran ser adaptades i personalitzades, segons els interessos dels usuaris, bé sobre la base dels productes i serveis sol·licitats, bé sobre la base d’aquelles dades que puguem deduir o obtenir de la seva navegació, l’interès en determinats continguts o la reacció a les nostres comunicacions, entre d’altres.

Aquesta personalització es duu a terme de manera parcialment automatitzada, en el sentit que nosaltres determinem els paràmetres de la personalització, però la plataforma tecnològica és la que genera el perfil de l’usuari. No enviem comunicacions generals que no siguin segmentades mitjançant el procediment anterior, atès que considerem que és tant interès nostre com de l’usuari el fet d’enviar o rebre informació que sigui rellevant, i perquè el fet de no segmentar no alteraria el nombre de comunicacions rebudes, sinó tan sols el contingut d’aquestes. En aquest sentit, si no vol ser segmentat, li demanem que no se subscrigui a les comunicacions comercials.

En l’apartat següent té més informació sobre l’enviament de comunicacions comercials i newsletters informatives.

 

6) Quan i com enviem comunicacions comercials i newsletters informatives?

En cas que hagi prestat el seu consentiment, podrem tractar les seves dades per enviar-li comunicacions comercials, així com la nostra newsletter informativa, que pot contenir informació sobre els nostres productes, així com descomptes, promocions, invitacions a esdeveniments o enquestes d’opinió.

Com a usuari, haurà de tenir en compte que totes les nostres comunicacions i newsletters podran ser personalitzades segons els interessos mostrats, sobre la base dels productes que hagi adquirit o sobre la base d’aquelles dades que puguem obtenir a partir de la navegació mostrada en la nostra pàgina web mitjançant les cookies.

Aquesta personalització es duu a terme de manera parcialment automatitzada.

Li recordem que en qualsevol moment podrà retirar el consentiment prestat, i que totes les nostres newsletters disposen d’un enllaç per facilitar a l’usuari el fet de donar-se de baixa d’aquesta informació.

 

7) Per què podem fer tractaments basats en linterès legítim?

D’acord amb el que s’indica en l’apartat segon d’aquesta Política de Privacitat, EPC pot fer tractaments basats en l’interès legítim. Aquests tractaments ens permeten poder oferir millors serveis, adaptats a les preferències dels nostres usuaris, i proporcionar continguts de qualitat i personalitzats. A més de l’interès legítim propi d’EPC, també hem valorat si aquests tractaments compleixen també amb l’interès legítim del mateix usuari. En tot cas, EPC ha dut a terme la ponderació necessària que determina que el nostre interès legítim no preval sobre els drets i les llibertats dels nostres usuaris.

Podrà sol·licitar en qualsevol moment més informació sobre la ponderació de l’interès legítim contactant amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a l’adreça indicada en l’apartat 13 d’aquesta Política de Privacitat. Aprofitem per recordar-li que té dret a oposar-se als tractaments basats en l’interès legítim.

 

8) Durant quant temps conservarem les seves dades de caràcter personal?

Totes les dades proporcionades seran conservades durant el termini indicat en l’apartat segon d’aquesta política de privacitat.

Sens perjudici d’aquests terminis, les seves dades podran ser conservades de manera anonimitzada amb finalitats estadístiques o d’estudi de mercat, sempre que sigui possible, o degudament bloquejades, si cal, per complir amb les nostres obligacions legals, que poden obligar-nos a conservar determinades dades durant un període de temps específic.

 

9) Puc actualitzar les meves dades en cas destar registrat?

L’informem que, en cas que s’hagi registrat com a usuari, tindrà la possibilitat d’editar i tenir actualitzades les seves dades, en l’apartat específic anomenat “Editar el meu perfil”, disponible en el seu propi compte d’usuari.

 

10) Com puc exercir els meus drets?

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades adreçant-se per escrit a C/ Montsant, 4 · Ap.Co.19 · 08272 Sant Fruitós de Bages (Barcelona), o mitjançant un correu electrònic a l’adreça ecommerce@petitceller.com, incloent-hi la referència “Dades personals”, i, en ambdós casos, aportant una fotocòpia del DNI o del passaport sempre que calgui.

Així mateix, pot revocar el consentiment prestat en aquells tractaments basats en el consentiment i/o oposar-se als altres tractaments sempre que sigui possible d’acord amb la normativa vigent. Sens perjudici d’això, la revocació/oposició a algun tractament pot suposar que no puguem prestar algun servei.

 

11) >Com puc contactar amb el DPO?

En cas de dubte, qüestió, consulta o reclamació sobre la manera com tractem les seves dades personals, es pot posar en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades Corporatiu, a través de l’adreça ecommerce@petitceller.com o enviant un escrit a l’adreça C/ Montsant, 4 · Ap.Co.19 · 08272 Sant Fruitós de Bages (Barcelona), amb la referència “DPO”.

L’informem que en el supòsit que no obtingui resposta en un període raonable, podrà interposar una reclamació davant l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades.

 

12) Com procedirem en cas de modificar la nostra Política de Privacitat?

L’informem que procedirem a comunicar-li, en cas que sigui possible mitjançant correu electrònic i/o informació en la nostra pàgina web, de qualsevol canvi significatiu en la nostra Política de Privacitat per tal que estigui informat dels canvis efectuats en els tractaments de dades, i, si ho considera oportú, exercir els seus drets en relació amb les seves dades de caràcter personal.

 
 

Qui és el responsable de les teves dades?

EXCELSIA VINOS Y DESTILADOS, SLU amb domicili al C/ Magarola, 9, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona), i amb CIF B- B-66956517, i que actua sota el nom comercial de “EL PETIT CELLER”. Així doncs, en endavant, EXCELSIA VINOS Y DESTILADOS, SLU, serà referida com “EL PETIT CELLER”.

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades? Què ens legitima a tractar-les? I durant quant temps conservarem les seves dades?

Les seves dades seran tractades d’acord amb el següent:


Tractament/finalitat

 

Base de legitimació Durada

Inscripció al Club Petit Celler: com a membre del Club Petit Celler les teves dades seran tractades per a gestionar la relació amb tu així com per a gestionar els beneficis que comporta ser part del Club (com per exemple, gestionar el seu saldo, enviar-te descomptes especials com a membre del club, facilitar l’estalvi de temps en les seves compres, i controlar la disponibilitat dels seus productes preferits).

 

Recordi que al formar part del club, podrem enviar-li aquelles comunicacions necessàries per a la prestació del servei (enviar informació dels productes exclusius pels membres, canvis en les condicions, informació sobre el saldo acumulat, etc.).
Relació Contractual Les teves dades seran tractades mentre formis part del Club i fins que et donis de baixa o t’oposis al tractament, termini darrera el qual les teves dades seran conservades durant un termini de 10 anys.


Fer una compra: tractarem les teves dades per gestionar la compra, tramitar la factura, gestionar el pagament i fer l'enviament dels productes que hagis adquirit.


Relació contractual

 

 

En el cas d'estar registrat, les dades de les teves compres es tractaran mentre mantinguis el compte d'usuari i fins que et donis de baixa o t'oposis a aquest tractament.

En cas de fer la compra com a usuari convidat, les teves dades seran tractades durant un termini de 15 anys després d'aquesta compra.

 Atenció al client derivada de la compra: en el cas que hagis fet una compra, podrem tractar les teves dades per posar-nos en contacte amb tu per tal de gestionar qualsevol incidència o gestió sobre la compra (devolucions, etc).

Per a això podrem posar-nos en contacte amb tu tant per telèfon com per altres mitjans electrònics com ara un SMS o un correu electrònic.

Tanmateix, en el cas que contactis amb nosaltres a través de whatsapp, tractarem les seves dades per a (i) gestionar l’autorització i acceptació de les Condicions d’Ús de whatsapp, (ii) proporcionar resposta a la consulta que ens pugui plantejar, (iii) gestionar les converses mantingudes i realitzar les accions que corresponguin amb l’usuari que ha contactat a través d’aquest canal.

 

Relació contractual i Consentiment en el cas d’utilització del canal de whatsapp.

En el cas d'estar registrat, les dades de les teves compres es tractaran mentre mantinguis el teu compte d'usuari i fins que et donis de baixa o t'oposis a aquest tractament.
En cas de fer la compra com a usuari convidat, les teves dades seran tractades durant un termini de 15 anys després d'aquesta compra.

 

Control d'operacions fraudulentes: en fer el pagament, podrem tractar les dades per fer un control sobre possibles operacions fraudulentes.

T'informem que a més a més fem el tractament sobre la base de l'interès legítim. L'interès d'El Petit Celler és poder saber si existeixen pagaments fraudulents. El benefici que això genera per a El Petit Celler és el de poder cobrar el producte. A més el tractament té un benefici general per la societat.

Per a més informació sobre l'interès legítim et pots adreçar a l'apartat 9 d'aquesta Política de Privacitat.

 

Interès legítim

 

 

En el cas d'estar registrat, les dades de les teves compres es tractaran mentre mantinguis el compte d'usuari i fins que et donis de baixa o t'oposis a aquest tractament.
En cas de fer la compra com a usuari convidat, les teves dades seran tractades durant un termini de 5 anys després d'aquesta compra.

 

Disponibilitat de productes “Avisa’m”: Tractarem les dades facilitades per enviar-li una alerta quan tinguem el producte sobre el que ha mostrat interès disponible.

Consentiment

Conservarem les seves dades durant 3 mesos un cop notificada la disponibilitat del producte.

Carret abandonat: En el cas que sigui usuari registrat o que hagi iniciat el procés de compra, i ens hagi facilitat el seu correu electrònic, i per qualsevol motiu no hagi finalitzat la compra, li facilitarem informació sobre els productes pendents al seu carret.

Relació contractual o mesures precontractuas

En el cas que siguis usuari tractarem les teves dades mentre mantinguis el teu compte d'usuari i fins que et donis de baixa o t'oposis al tractament.

 

En el cas que no sigui usuari registrat conservarem les seves dades durant 1 any.

 

 

 

Enviament de les nostres comunicacions comercials : en el cas que ens prestis el teu consentiment i ens proporcionis les teves dades de contacte, les farem servir per enviar-te les nostres comunicacions que pot contenir informació sobre els nostres productes, com també descomptes, promocions, invitacions a esdeveniments o enquestes d'opinió.

 

Consentiment Tractarem les seves dades fins que es doni de baixa o revoqui el consentiment.
Subscripció a Petit Celler a la Copa: en cas que et subscriguis com a membre del Club, les teves dades seran tractades per gestionar la subscripció i els beneficis que en comporta, gestionar el pagament corresponent, oferir el servei, gestionar qualsevol incidència derivada de la subscripció, i realitzar aquelles comunicacions necessàries per a la prestació del servei (informació del servei, beneficis en ser membre, canvis en les condicions, etc, a través de mitjans electrònics i/o postals.

 

Relació contractual Les teves dades seran tractades mentre siguis membre i fins que et donis de baixa o t'oposis a aquest tractament.
Transcorregut aquest termini, les teves dades es conservaran durant 10 anys.

 

 

Posa't en contacte amb nosaltres: en contactar amb nosaltres tractarem les teves dades per gestionar els dubtes o consultes que ens puguis plantejar.
T'informem que a més a més fem el tractament sobre la base de l'interès legítim. L'interès d'El Petit Celler és donar resposta a totes aquelles consultes que ens puguis fer. El benefici que això genera per a El Petit Celler és el de millorar aquells processos en què els usuaris tinguin dubtes o consultes. El benefici per als usuaris és obtenir resposta a les consultes realitzades.

Per a més informació sobre l'interès legítim et pots adreçar a l'apartat 9 d'aquesta Política de Privacitat.

 

 

Interès legítim Conservarem les seves dades durant 1 any després d’haver resolt la consulta. 

 

 

Perfils dels nostres usuaris: fem perfils dels usuaris que interactuen amb nosaltres. El perfil ens permet poder oferir els millors serveis, adaptats a les preferències dels nostres clients, i alhora proporcionar continguts de qualitat i personalitzats. Per a més informació sobre aquest tractament adreça't a l'apartat 7 d'aquesta Política de Privacitat.

T'informem que a més a més fem el tractament sobre la base de l'interès legítim. L'interès d'El Petit Celler és conèixer els seus usuaris de manera que ens permeti orientar millor els missatges publicitaris que rep l'usuari sobre els nostres productes i serveis. El benefici que això genera per a El Petit Celler és el de l'estalvi en despeses publicitàries. El benefici per als usuaris és que no rebin publicitat indiscriminada sobre productes i serveis que no són del seu interès.

Per a més informació sobre l'interès legítim et pots adreçar a l'apartat 9 d'aquesta Política de Privacitat

 

Interès legítim Tractarem les seves dades mentre mantingui el compte d’usuari i fins que es doni de baixa com a usuari o s’oposi al tractament.

 

3) A QUI COMUNICAREM LES TEVES DADES?

El Petit Celler, en el cas que facis una compra i en base a la relació contractual existent, podrà comunicar les teves dades a tercers que actuaran com a responsables del tractament, i que, per tant, seran ells qui determinin les finalitats i els mitjans per als quals en faran ús. Aquestes empreses poden ser empreses de logística per a l'enviament de mercaderies a l'adreça indicada.

 

Excepte la comunicació de dades indicades al paràgraf anterior, les teves dades no seran cedides, venudes, llogades o posades a disposició de cap altra manera a tercers, a excepció d'aquells proveïdors de serveis que duguin a terme determinades activitats per a nosaltres (gestió de la base de dades, etc.) però que en cap cas tractaran les dades per a finalitats pròpies.

 

Alguns d'aquests proveïdors es poden trobar fora de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu tal com s'indica a l'apartat següent.

 

4) FEM TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS?

En el cas que tercers, que ens ajuden en la prestació de serveis, realitzin el tractament de les teves dades de caràcter personal en espais fora de l'espai de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, El Petit Celler s'assegurarà que les teves dades es protegeixin sempre amb les garanties necessàries que podran incloure:

a)    Clàusules tipus aprovades per la Unió Europea.

b)    Certificacions de tercers.

Podràs sol·licitar en qualsevol moment més informació sobre les garanties preses en cada cas posant-te en contacte amb el nostre Delegat de protecció de dades a dataprotect@petitceller.com.

5) QUINA INFORMACIÓ RECOLLIM DE TERCERS (A TRAVÉS D'EINES COM EL SOCIAL LOGIN)

En aquells casos en què sigui possible que et registris al web, a través del teu compte d'usuari de xarxes socials com ara Facebook, l'usuari, en cas d'utilitzar aquesta opció, autoritza a El Petit Celler a utilitzar, recollir i tractar aquesta informació d'acord amb la política de privacitat de la xarxa social.

 

Aquesta opció ja ve configurada per la xarxa social, i s'ofereix com un servei tant a usuaris com a terceres empreses, per facilitar el registre o accés sense que l'usuari hagi d'introduir les dades. Les dades són transmeses des de la xarxa social amb les finalitats indicades a cada moment, i d'acord amb les normes que li són aplicables, com també respectant en tot moment la configuració que l'usuari n'hagi determinat. En tot cas, t'informarem degudament de la informació que captem de les xarxes socials en el mateix moment de la sol·licitud de les dades.

 

6) QUINA INFORMACIÓ RECOLLIM MITJANÇANT LES GALETES (COOKIES)?

A través de les galetes podrem tractar i conservar aquella informació sobre l'ús que fas al web, i veurem les seccions visitades, els mapes d'influència, el rastreig del comportament, i en quin moment abandones el web.

Aquesta informació l'obtenim principalment mitjançant l'ús de galetes, per la qual cosa el teu tractament dependrà de les galetes que hagis acceptat.

Recorda que pots gestionar les galetes des del nostre configurador i canviar les teves preferències en qualsevol moment. Per a més informació, inclosos els tipus de galetes usades i com configurar les galetes instal·lades en el nostre lloc web, consulta la nostra Política de Galetes.

 

7) ELABOREM PERFILS I PRENEM DECISIONS AUTOMATITZADES?

Tal com es descriu tot seguit, El Petit Celler podrà fer un perfil de l'usuari, a partir de totes aquelles dades que ens hagis proporcionat.

Aquest perfil tindrà en compte, per exemple:

●        El teu comportament al web, segons aquells productes seleccionats, moviments del cursor, interessos, preferències, productes adquirits.

●        Comportament davant de l'enviament de les nostres comunicacions comercials i  informatives com, per exemple, quins continguts et resulten més interessants segons l'obertura de les comunicacions comercials i la freqüència d'obertura.

●        Interacció que puguis realitzar a través d'altres canals com, per exemple, consultes als nostres canals d'informació o de contacte.

●        Informació que ens puguis proporcionar a través d'enquestes de satisfacció.

A més a més, t'informem que, per a alguns serveis, podem tractar les teves dades personals fent servir mitjans automatitzats. Això significa que determinades decisions es prenen de manera automàtica sense intervenció humana com, per exemple, segmentar-te en funció de l'interès que mostris en determinades seccions de la pàgina web o que puguis arribar a utilitzar altres serveis que puguem oferir.

En el cas que hagis acceptat rebre-les, les comunicacions comercials podran ser adaptades i personalitzades, segons els interessos dels usuaris, bé en base als productes i serveis sol·licitats, bé en base a aquelles dades que puguem deduir o obtenir de la teva navegació, interès en determinats continguts, reacció a les nostres comunicacions, entre d'altres.

Aquesta personalització es realitza de manera parcialment automatitzada, en el sentit que nosaltres determinem els paràmetres de la personalització, però la plataforma tecnològica és la que genera el perfil de l'usuari. No enviem comunicacions generals que no siguin segmentades mitjançant el procediment anterior, perquè considerem que és tant interès nostre com de l'usuari enviar o rebre informació que sigui rellevant, i perquè el fet de no segmentar no alteraria el nombre de comunicacions rebudes, sinó tan sols el seu contingut. En aquest sentit, si no desitges ser segmentat, preguem que no et subscriguis a les comunicacions comercials.

A l'apartat següent tens més informació sobre l'enviament de comunicacions comercials.

 

8) QUAN I COM PROCEDIM A ENVIAR COMUNICACIONS COMERCIALS?

 

En cas que hagis prestat el teu consentiment, podrem tractar les teves dades per enviar-te comunicacions comercials, que poden contenir informació sobre els nostres productes, descomptes, promocions, invitacions a esdeveniments o enquestes d'opinió.

Com a usuari hauràs de tenir en compte que totes les nostres comunicacions podran ser personalitzades segons els interessos mostrats, d'acord amb aquelles dades que puguem obtenir d'acord amb la navegació mostrada a la nostra pàgina web mitjançant les galetes.

Aquesta personalització es fa de manera parcialment automatitzada.

Et recordem que en qualsevol moment podràs retirar el teu consentiment prestat, i que totes les nostres comunicacions comercials disposen d'un enllaç per facilitar a l'usuari donar-se de baixa d'aquesta informació.

 

9) PER QUÈ PODEM FER TRACTAMENTS BASATS EN L'INTERÈS LEGÍTIM?

D'acord amb l'indicat a l'apartat segon d'aquesta Política de Privacitat, El Petit Celler pot fer tractaments basats en l'interès legítim. Per valorar l'interès legítim se n'ha realitzat una ponderació en què s'han analitzat els beneficis propis com a responsables del tractament, com també els beneficis de tercers, i en la que es conclou que l'interès legítim sobre el tractament preval sobre els interessos, drets i llibertats dels usuaris i/o tercers.

Podràs sol·licitar en qualsevol moment més informació sobre la ponderació de l'interès legítim posant-te en contacte amb el nostre Delegat de protecció de dades a l'adreça indicada a l'apartat 13 de la Política de Privacitat. Aprofitem per recordar-te que tens dret a oposar-te als tractaments basats en l'interès legítim.

 

10) DURANT QUANT TEMPS CONSERVAREM LES TEVES DADES DE CARÀCTER PERSONAL?

Totes les dades proporcionades seran conservades durant el termini indicat al segon apartat d'aquesta Política de Privacitat.

Sense perjudici d'aquests terminis, les teves dades podran ser conservades de manera anonimitzada amb finalitats estadístiques o d'estudi de mercat, sempre que sigui possible, o degudament bloquejades en el cas que sigui necessari per complir amb les nostres obligacions legals que ens puguin forçar a conservar determinades dades durant un període de temps específic.

 

11) PUC ACTUALITZAR LES MEVES DADES EN CAS D'ESTAR REGISTRAT?

T'informem que en cas que t'hagis registrat com a usuari tindràs la possibilitat d'editar i tenir actualitzades les teves dades, a l'apartat específic anomenat "Editar el meu perfil", disponible en el teu compte d'usuari.

 

12) COM PUC EXERCIR ELS MEUS DRETS?

Pots exercir els teus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les teves dades, adreçant-te per escrit al C/ Montsant, 4, apartat de correus 19, 08272 Sant Fruitós de Bages (Barcelona) o mitjançant correu electrònic a l'adreça següent: dataprotect@petitceller.com, tot incloent la referència "Dades personals" i en ambdós casos aportant una fotocòpia del DNI o passaport, sempre que s'escaigui.

Així mateix, pots revocar el consentiment prestat en aquells tractaments basats en el consentiment i/o oposar-te a la resta de tractaments sempre que sigui possible d'acord amb la normativa vigent. Sense perjudici de l'anterior, la revocació/oposició a algun tractament pot suposar que no puguem prestar algun servei.

 

13) COM PUC POSAR-ME EN CONTACTE AMB EL DPO?

En cas de dubte, qüestió, consulta o reclamació sobre la manera com tractem les teves dades personals, et pots posar en contacte amb el nostre Delegat corporatiu de protecció de dades, a través de l'adreça C/Montsant, 4, apartat de correus 19, 08272 Sant Fruitós de Bages (Barcelona), o mitjançant correu electrònic a l'adreça següent: dataprotect@petitceller.com amb la referència "DPO".

T'informem que en el supòsit que no obtinguis resposta en un període raonable podràs interposar reclamació davant de l'Autoritat Espanyola de Protecció de Dades.

 

14) COM PROCEDIREM EN CAS DE MODIFICAR LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT?

T'informem que procedirem a comunicar-te, en cas que sigui possible, mitjançant correu electrònic i/o informació a la nostra pàgina web, qualsevol canvi significatiu en la nostra Política de Privacitat per tal que estiguis informat dels canvis fets en els tractaments de dades i, si ho consideres oportú, exercir els teus drets en relació amb les teves dades de caràcter personal.