Política de Privacitat

Qui és el responsable de les seves dades?

El Petit Celler, S.L. (en endavant, EL PETIT CELLER), amb domicili social al C/ Montsant, 4 · Ap.Co.19 · 08272 Sant Fruitós de Bages (Barcelona), i amb CIF B-61991550.

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades? Què ens legitima a tractar-les? I durant quant temps conservarem les seves dades?

Les seves dades seran tractades d’acord amb el següent:

Tractament/finalitat

Base de legitimació

Durada

Crear un compte / Registrat: En crear un compte/registrar-se tractarem les seves dades identificatives i de contacte a fi de gestionar i mantenir el seu compte d’usuari, que inclourà tota aquella informació que puguem obtenir sobre vostè, com ara preferències sobre continguts o productes o altres informacions que puguem captar directament mitjançant enquestes, promocions o a través de la navegació per la pàgina web.

 

Consentiment

Tractarem les seves dades mentre mantingui el seu compte d’usuari i fins que es doni de baixa com a usuari o s’oposi al tractament.

Fer una compra a la nostra Shop Online: Tractarem les seves dades per gestionar la compra, tramitar la factura, gestionar el pagament i fer l’enviament dels productes que hagi adquirit.

Relació contractual

En cas d’estar registrat, les dades de les seves compres es tractaran mentre mantingui el compte d’usuari i fins que es doni de baixa o s’oposi a aquest tractament.

En cas que faci la compra com a usuari convidat, les seves dades seran tractades durant un termini de 15 anys després d’aquesta compra.

 

Atenció al Client derivada de la compra de productes: En cas que hagi fet una compra, podrem tractar les seves dades per posar-nos en contacte amb vostè per gestionar qualsevol incidència o gestió sobre la compra.

Per fer-ho, podrem contactar amb vostè tant per telèfon com per altres mitjans electrònics, com ara un SMS o un correu electrònic.

Relació contractual

En cas d’estar registrat, les dades de les seves compres es tractaran mentre mantingui el seu compte d’usuari i fins que es doni de baixa o s’oposi a aquest tractament.

En cas que faci la compra com a usuari convidat, les seves dades seran tractades durant un termini de 15 anys després d’aquesta compra.

Control doperacions fraudulentes: En fer el pagament, podrem tractar les dades per fer un control sobre possibles operacions fraudulentes.

Interès legítim

En cas d’estar registrat, les dades de les seves compres es tractaran mentre mantingui el compte d’usuari i fins que es doni de baixa o s’oposi a aquest tractament.

En cas que faci la compra com a usuari convidat, les seves dades seran tractades durant un termini de 5 anys després d’aquesta compra.

Enviament de la nostra Newsletter: En cas que ens presti el consentiment i ens proporcioni les seves dades de contacte, les utilitzarem per enviar-li la nostra newsletter, que pot contenir informació sobre els nostres productes, així com descomptes, promocions, invitacions a esdeveniments o enquestes d’opinió.

Consentiment

Tractarem les seves dades fins que es doni de baixa o revoqui el consentiment.

Contacta amb nosaltres: En contactar amb nosaltres tractarem les seves dades per gestionar els dubtes o les consultes que ens pugui plantejar.

Interès legítim

Conservarem les seves dades durant 1 any després d’haver resolt la consulta. 

Perfil dels nostres usuaris: Elaborem perfils dels usuaris que interactuen amb nosaltres. El perfil ens permet poder oferir millors serveis, adaptats a les preferències dels nostres clients, i proporcionar continguts de qualitat i personalitzats. Per a més informació sobre aquest tractament, adreci’s a l’apartat 7 d’aquesta política de privacitat.

 

Interès legítim

Tractarem les seves dades mentre mantingui el compte d’usuari i fins que es doni de baixa com a usuari o s’oposi al tractament.

 

 

1) A qui comunicarem les seves dades?

EPC, en cas que faci una compra, i sobre la base de la relació contractual que hi hagi, podrà comunicar les seves dades a tercers, que actuaran com a responsables del tractament, i, per tant, seran aquests els que determinin les finalitats i els mitjans per als quals les faran servir. Aquestes empreses poden ser empreses de logística per a l’enviament de mercaderies a l’adreça indicada.

Amb l’excepció de la comunicació de dades indicada en el paràgraf anterior, les seves dades no seran cedides, venudes, llogades ni posades a disposició de cap altra manera a tercers, tret d’aquells proveïdors de serveis que facin determinades activitats per a nosaltres (gestió de la base de dades, etc.), però que en cap cas tractaran les dades per a finalitats pròpies.

Alguns d’aquests proveïdors es poden trobar fora de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, tal com se indica en l’apartat següent.

 

2) Fem transferències internacionals?

En cas que tercers que ens ajuden en la prestació de serveis facin el tractament de les seves dades de caràcter personal en espais fora de l’espai de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, EPC s’assegurarà que les seves dades es protegeixin sempre amb les garanties necessàries, que podran incloure:

  1. Clàusules tipus aprovades per la UE
  2. Certificacions de tercers

Podrà sol·licitar en qualsevol moment més informació sobre les garanties preses en cada cas contactant amb el nostre Delegat de Protecció de Dades, a ecommerce@petitceller.com

 

3) Quina informació recollim de tercers (a través deines com el social loggin)?

En aquells casos en què sigui possible que es registri en la web, a través del seu compte d’usuari de xarxes socials com ara Facebook, l’usuari, en utilitzar aquesta opció, autoritza EPC a utilitzar, recollir i tractar aquesta informació d’acord amb la política de privacitat de la xarxa social.

Aquesta opció ja ve configurada per la xarxa social, i és oferta com un servei tant a usuaris com a terceres empreses, per facilitar el registre o l’accés sense que l’usuari hagi d’introduir-hi les dades. Les dades són transmeses des de la xarxa social amb les finalitats indicades en cada moment i d’acord amb les normes que els són aplicables, i respectant en tot moment la configuració que l’usuari hi hagi determinat. En tot cas, l’informarem degudament de la informació que captem de les xarxes socials en el mateix moment de la sol·licitud de les dades.

 

4) Quina informació recollim mitjançant les cookies?

A través de les cookies podrem tractar i conservar aquella informació sobre l’ús que fa a la web, i podrem veure les seccions visitades, mapes d’influència, rastreig del comportament, i en quin moment abandona la web.

Aquesta informació l’obtenim principalment mitjançant l’ús de cookies, per la qual cosa el seu tractament dependrà de les cookies que hagi acceptat.

Recordi que pot gestionar les cookies des del nostre configurador i canviar les preferències en qualsevol moment. Per a més informació, incloent-hi els tipus de cookies emprades i com configurar les cookies instal·lades en el nostre lloc web, consulti la nostra Política de Cookies.

 

5) Elaborem perfils i prenem decisions automatitzades?

Tal com es descriu a continuació, EPC podrà fer un perfil de l’usuari tenint en compte totes aquelles dades proporcionades per vostè.

Aquest perfil tindrà en compte, per exemple:

  • El seu comportament en la web, sobre la base de productes seleccionats, moviments del cursor, interessos, preferències, productes adquirits.
  • Comportament davant l’enviament de les nostres newsletters informatives, com ara quins continguts li resulten interessants segons l’obertura de newsletters i la freqüència d’
  • Interacció que pugui dur a terme a través d’altres canals, com ara consultes en els nostres canals d’informació, o contacte.
  • Informació que ens pugui proporcionar a través d’enquestes de satisfacció.

L’informem, a més, que, per a alguns serveis, podem tractar les seves dades personals utilitzant mitjans automatitzats. Això significa que determinades decisions es prenen de manera automàtica sense intervenció humana, com ara segmentar-lo en funció de l’interès que mostri en determinades seccions de la pàgina web o que pugui arribar a utilitzar altres serveis que puguem oferir.

En cas que hagi acceptat rebre comunicacions comercials, aquestes podran ser adaptades i personalitzades, segons els interessos dels usuaris, bé sobre la base dels productes i serveis sol·licitats, bé sobre la base d’aquelles dades que puguem deduir o obtenir de la seva navegació, l’interès en determinats continguts o la reacció a les nostres comunicacions, entre d’altres.

Aquesta personalització es duu a terme de manera parcialment automatitzada, en el sentit que nosaltres determinem els paràmetres de la personalització, però la plataforma tecnològica és la que genera el perfil de l’usuari. No enviem comunicacions generals que no siguin segmentades mitjançant el procediment anterior, atès que considerem que és tant interès nostre com de l’usuari el fet d’enviar o rebre informació que sigui rellevant, i perquè el fet de no segmentar no alteraria el nombre de comunicacions rebudes, sinó tan sols el contingut d’aquestes. En aquest sentit, si no vol ser segmentat, li demanem que no se subscrigui a les comunicacions comercials.

En l’apartat següent té més informació sobre l’enviament de comunicacions comercials i newsletters informatives.

 

6) Quan i com enviem comunicacions comercials i newsletters informatives?

En cas que hagi prestat el seu consentiment, podrem tractar les seves dades per enviar-li comunicacions comercials, així com la nostra newsletter informativa, que pot contenir informació sobre els nostres productes, així com descomptes, promocions, invitacions a esdeveniments o enquestes d’opinió.

Com a usuari, haurà de tenir en compte que totes les nostres comunicacions i newsletters podran ser personalitzades segons els interessos mostrats, sobre la base dels productes que hagi adquirit o sobre la base d’aquelles dades que puguem obtenir a partir de la navegació mostrada en la nostra pàgina web mitjançant les cookies.

Aquesta personalització es duu a terme de manera parcialment automatitzada.

Li recordem que en qualsevol moment podrà retirar el consentiment prestat, i que totes les nostres newsletters disposen d’un enllaç per facilitar a l’usuari el fet de donar-se de baixa d’aquesta informació.

 

7) Per què podem fer tractaments basats en linterès legítim?

D’acord amb el que s’indica en l’apartat segon d’aquesta Política de Privacitat, EPC pot fer tractaments basats en l’interès legítim. Aquests tractaments ens permeten poder oferir millors serveis, adaptats a les preferències dels nostres usuaris, i proporcionar continguts de qualitat i personalitzats. A més de l’interès legítim propi d’EPC, també hem valorat si aquests tractaments compleixen també amb l’interès legítim del mateix usuari. En tot cas, EPC ha dut a terme la ponderació necessària que determina que el nostre interès legítim no preval sobre els drets i les llibertats dels nostres usuaris.

Podrà sol·licitar en qualsevol moment més informació sobre la ponderació de l’interès legítim contactant amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a l’adreça indicada en l’apartat 13 d’aquesta Política de Privacitat. Aprofitem per recordar-li que té dret a oposar-se als tractaments basats en l’interès legítim.

 

8) Durant quant temps conservarem les seves dades de caràcter personal?

Totes les dades proporcionades seran conservades durant el termini indicat en l’apartat segon d’aquesta política de privacitat.

Sens perjudici d’aquests terminis, les seves dades podran ser conservades de manera anonimitzada amb finalitats estadístiques o d’estudi de mercat, sempre que sigui possible, o degudament bloquejades, si cal, per complir amb les nostres obligacions legals, que poden obligar-nos a conservar determinades dades durant un període de temps específic.

 

9) Puc actualitzar les meves dades en cas destar registrat?

L’informem que, en cas que s’hagi registrat com a usuari, tindrà la possibilitat d’editar i tenir actualitzades les seves dades, en l’apartat específic anomenat “Editar el meu perfil”, disponible en el seu propi compte d’usuari.

 

10) Com puc exercir els meus drets?

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades adreçant-se per escrit a C/ Montsant, 4 · Ap.Co.19 · 08272 Sant Fruitós de Bages (Barcelona), o mitjançant un correu electrònic a l’adreça ecommerce@petitceller.com, incloent-hi la referència “Dades personals”, i, en ambdós casos, aportant una fotocòpia del DNI o del passaport sempre que calgui.

Així mateix, pot revocar el consentiment prestat en aquells tractaments basats en el consentiment i/o oposar-se als altres tractaments sempre que sigui possible d’acord amb la normativa vigent. Sens perjudici d’això, la revocació/oposició a algun tractament pot suposar que no puguem prestar algun servei.

 

11) >Com puc contactar amb el DPO?

En cas de dubte, qüestió, consulta o reclamació sobre la manera com tractem les seves dades personals, es pot posar en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades Corporatiu, a través de l’adreça ecommerce@petitceller.com o enviant un escrit a l’adreça C/ Montsant, 4 · Ap.Co.19 · 08272 Sant Fruitós de Bages (Barcelona), amb la referència “DPO”.

L’informem que en el supòsit que no obtingui resposta en un període raonable, podrà interposar una reclamació davant l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades.

 

12) Com procedirem en cas de modificar la nostra Política de Privacitat?

L’informem que procedirem a comunicar-li, en cas que sigui possible mitjançant correu electrònic i/o informació en la nostra pàgina web, de qualsevol canvi significatiu en la nostra Política de Privacitat per tal que estigui informat dels canvis efectuats en els tractaments de dades, i, si ho considera oportú, exercir els seus drets en relació amb les seves dades de caràcter personal.